Městská část Praha 7 si je plně vědoma důležitosti podpory sportu a rozvoje pohybových aktivity svých občanů. Sport a pohybové aktivity jsou nedílnou součástí zdravého životního stylu a významnou měrou ovlivňují kvalitu života. Nedostatek pohybu zvyšuje riziko vzniku řady chorob, které kvalitu života snižují, což má za následek nejen dopad na daného jednotlivce, ale i na společnost jako celek. V této souvislosti vydala Rada MČ Praha 7 usnesením č. 0791/20-R dne 01. 12. 2020 plán rozvoje sportu MČ Praha 7.

Plán podpory a rozvoje sportu městské části Praha 7 je střednědobý dokument konkretizující cíle, opatření a možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených aktivit ve prospěch městské části Praha 7 a kvality života občanů.

V červnu 2016 Zastupitelstvo městské části Praha 7 schválilo Strategický plán rozvoje na období 2016–2022, ve kterém je oblast sportu v základních bodech zpracována a plán rozvoje sportu MČ Praha 7 je navazujícím a dle zákona vydaným dokumentem. Plán podpory sportu městské části Praha 7 je zpracován v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a materiálem Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025.


Plán rozvoje sportu MČ Praha 7