Kurzy jsou pořádány zdarma pro seniory 60+ trvale bydlící na Sedmičce. Kurzy se budou konat ve vzdělávacím a kulturním centru Přístav 7, Jankovcova 8b, Praha 7. Registrace na níže uvedené kurzy budou probíhat v pátek 27. ledna 2023 od 9.00 do 13.00 hodin, a to pouze osobně.

Registrace na kurzy bude omezena na jeden kurz na osobu. Nově bude ze strany zájemců hrazen jednorázový regulační registrační poplatek ve výši 50 Kč na osobu na místě při registraci. Účast na kurzech je zdarma. V případě volné kapacity na jednotlivých kurzech mají možnost se přihlásit i zájemci, kteří jsou již na jiných kurzech zaregistrovaní. V případě absence v počtu tří lekcí bez omluvy je klient z kurzu automaticky odhlášen a uvolňuje tak místo náhradním zájemcům.


Kurzy v prvním pololetí roku 2023


Počítačové kurzy MČ Praha 7 pro seniory z Prahy 7 v I. pololetí roku 2023

Počet míst je omezen. Výuka bude probíhat ve skupinách vždy o počtu max. 9 účastníků

Chytré telefony/tablety 

 Chytré telefony / tablety pro začátečníky A     pondělí  9.00–10.00  6. 2.– 5. 6. 2023 
 Chytré telefony / tablety pro začátečníky B   úterý       9.00–10.00  7. 2. – 16. 5. 2023 
 Chytré telefony / tablety pro mírně pokročilé A    pondělí   10.15–11.15  6. 2.– 5. 6. 2023
 Chytré telefony / tablety  pro mírně pokročilé B  úterý        10.15–11.15  7. 2. – 16. 5. 2023 
 Chytré telefony / tablety  pro pokročilé A   středa     9.00–10.00  8. 2. – 17. 5. 2023 
 Chytré telefony / tablety  pro pokročilé B   úterý       11.30–12.30  7. 2. – 16. 5. 2023

 

Počítačové kurzy

Počítače pro začátečníky  pondělí   13.00–15.00  8. 2. – 24. 5. 2023 
Počítače pro pokročilé A  čtvrtek  13.00–15.00  11. 2. – 20. 5. 2023     
Počítače pro pokročilé B  úterý  15.30–17.30  9. 2. – 18. 5. 2023
Počítače pro pokročilé   čtvrtek  14.00–16.00  9. 2. – 18. 5. 2023

 


Jazykové kurzy MČ Praha 7 pro seniory z Prahy 7 v I. pololetí roku 2023

Registrace na kurzy bude omezena na jeden jazykový kurz na osobu. 

Počet míst je omezen. Výuka bude probíhat ve skupinách vždy o počtu max. 10 účastníků.


Anglický jazyk – vždy v pátek, od 10. 2. do 26. 5. 2023

Anglický jazyk pro falešné začátečníky  9.00–10.00
Anglický jazyk pro mírně pokročilé      10.15–11.15
Anglický jazyk pro pokročilé A     11.30–12.30 
Anglický jazyk pro pokročilé B    12.45–13.45
Konverzace pro mírně pokročilé    11.30–12.30

 

Německý jazyk – vždy v pátek, od 10. 2. do 26. 5. 2023

Německý jazyk pro mírně pokročilé  9.00–13.45
Německý jazyk pro pokročilé  10.15–11.15
Konverzace pro mírně pokročilé   11.30–12.30

 

Francouzský jazyk – vždy ve středu, od 8. 2. do 17. 5. 2023

Francouzský jazyk pro mírně pokročilé      15.45–16.45

 

Španělský jazyk – vždy v pondělí, od 6. 2. do 5. 6. 2023

Španělský jazyk pro začátečníky       13.45–14.45 

 


Spojení do Přístavu 7: 
tram 1, 6, 14, 25 – zastávka Maniny
bus 156 – zastávka Přístav Holešovice
tel.: 222 264 846
e-mail: pristav7@elpida.cz


Akce se mohou účastnit pouze osoby bez zdravotních obtíží. V případě, že máte příznaky respirační infekce (horečka, kašel, rýma) nebo jste byli v blízkém kontaktu s někým, kdo podobné příznaky má, zůstaňte prosím doma. 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Philippová Kristýna, Bc., DiS.

referentka
dveře 7.01
tel. +420220144014
gsm. +420603574459
PhilippovaK@praha7.cz