archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Stanice metra Vltavská a její bezprostřední okolí prochází rozsáhlými úpravami. Praha 7 a Dopravní podnik hl. m. Prahy ve spolupráci se Spolkem Trafačka vyhlásily otevřenou výtvarnou soutěž na realizaci velkoplošné malby na stěnu vnějšího atria. Návrhy mohou zájemci o výtvarné ztvárnění této frekventované lokality posílat do 16. srpna 2019. Nový mural art by měl prostor Vltavské oživit na podzim tohoto roku.  

„Vltavská byla odpudivým dopravním uzlem. Díky spolupráci Prahy 7 s Dopravním podnikem se postupně mění. Stává se přehlednějším, přístupnějším a celkově přívětivějším místem,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

„Pro nás je nezbytné, aby každá rekonstrukce stanice metra a jejího okolí proběhla v souladu se schváleným projektem a byla tak připravena pro bezpečný a plynulý provoz. Na druhou stranu jsme rádi, pokud se stanici metra povede zároveň i kulturně povznést. Ukázkovým příkladem je spolupráce s Prahou 7 při opravách stanice metra C Vltavská. V následujících letech máme v plánu řadu dalších rekonstrukci stanic metra a stanice Vltavská by mohla posloužit jako vzor,“ doplnil Marek Kopřiva, technický ředitel DPP – Metro.

„Vltavská byla po léta spojena s mural artem, který prostor oživoval. Chceme, aby zde tento genius loci zůstal i po rekonstrukci. Společně s Dopravním podnikem proto vyhlašujeme výtvarnou soutěž na streetartové pojetí stěny vnějšího atria. Přihlásit se může kdokoli starší osmnácti let, kdo má výtvarného ducha a nápad, jak udělat tento prostor originálním a jedinečným,“ řekla místostarostka Prahy 7 Hana Třeštíková.

Velkoplošná malba bude umístěna na opěrné zdi vnějšího atria v sousedství hlavního výstupu ze stanice metra Vltavská.

Výtvarná soutěž bude jednokolová. Zájemci o přihlášení mohou posílat své návrhy na podatelnu Úřadu MČ Praha 7 nejpozději do 16. 8. 2019, do 12:00 hodin. Podané návrhy posoudí porota složená ze zástupců MČ Praha 7, Dopravního podniku a odborné veřejnosti. Výsledky soutěže budou vyhlášeny do 30. 8. 2019. Autor by měl své dílo realizovat do konce října tohoto roku.

Náklady spojené s organizací soutěže, finančními odměnami i samotnou realizací díla hradí městská část Praha 7 a Dopravní podnik hl. m. Prahy. Nefinančním partnerem soutěže je Spolek Trafačka. 

V rámci rekonstrukce stanice Vltavská probíhají úpravy vestibulu metra a přilehlých komunikací a schodišť. Rekonstruován je také prostor vnějšího atria, opravena již byla fontána Faun Vltavská. Následovat budou úpravy tramvajových zastávek a další zkvalitnění veřejného prostoru – odstranění bariér, oživení zanedbaných míst, sjednocení a doplnění mobiliáře apod. 

 

Podrobné informace k výtvarné soutěži Mural Art Vltavská včetně soutěžních podmínek a přihlášky naleznete zde:

Soutěžní podmínky – Výtvarná soutěž Mural Art Vltavská

Přihláška – Výtvarná soutěž Mural Art Vltavská