Do 30. dubna 2022 se můžete zapojit do druhého ročníku virtuálního běhu na podporu terénní služby Podpora samostatného bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním. Běhejte, choďte, hýbejte se, ať už jste malí, velcí, amatéři, profíci, a pomáhejte těm, kteří to potřebují. K virtuálnímu běhu je možné přihlásit se zde

Terénní služba Podpora samostatného bydlení Portus Praha pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním žít běžným životem ve vlastním domově. Společným cílem asistentů i klientů služby je rozvíjet individuální schopnosti, dovednosti, znalosti i kompetence a tím posílit sebedůvěru lidí se speciálními potřebami pro normální život v přirozeném prostředí.

Jak na to?

Běžet můžete kdekoli do 30. 4. 2022
Registrace do 30. 4. 15.00
Nahrajte svůj výsledek do 30. 4. 23.59

Startovné minimálně 50 Kč zahrnuje diplom, příspěvek pro Portus Praha, z. ú., a startovní číslo, které vám přijde na e-mail. Za jedno startovné sbíráte kilometry až do konce dubna.


Sociální služba „podpora samostatného bydlení“ patří do kategorie terénních služeb, které pomáhají řešit situaci člověka v jeho přirozeném prostředí. Lidem se zdravotním znevýhodněním přichází asistent do jejich domovů pomáhat v těch situacích, v kterých pomoc potřebují. Nejčastěji jde o pomoc s hospodařením s penězi, pomoc rozpočítat příjem a takzvaně držet kasu, o pomoc s nákupem, s vařením, s cestováním, s doprovody na úřady, pomoc v komunikaci s okolím, rodinou. Úlohou asistenta není tyto činnosti vykonávat za člověka, ale pomáhat mu v tom, aby si co nejvíce životních situací řešil sám. Člověk s mentálním znevýhodněním je často hendikepovaný už jen tím, že neměl možnost se setkávat s mnoha situacemi, které běžně ve svém životě potkáváme my. Neměl možnost si chodit obstarávat běžné nákupy, nikdy neměl vlastní bankovní účet, nikdy s úřednicí neřešil vyřízení příspěvku.

Takové je i poslání neziskové organizace Portus Praha, z. ú., která mimo jiné poskytuje i tuto terénní službu. Podpora samostatného bydlení vznikla v roce 2017 a v současné době tuto službu využívá 14 klientů. „Zkušenosti naší organizace Portus Praha, z. ú., ukazují, že tato služba je vhodná i pro mnoho lidí, u kterých společnost moc nepředpokládala, že by mohli žít sami. V momentě, kdy se ale osamostatní, rázem se z nich stávají občané. Pro nás, coby poskytovatele sociální služby, je velkým zadostiučiněním pozorovat, jak naši klienti nabývají nové zkušenosti, jak se učí zvládat nové situace, jak se s čím dál větší jistotou pohybují ve společnosti, jak nabývají sebedůvěru“ popisuje vedoucí sociálních služeb Lucie Šišková.

Výtěžek z běhu pomůže rozšíření služby pro více potřebných klientů a pomůže dofinancovat náklady na zvýšenou péči o klienty s autismem nebo v krizové situaci.