archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Dosáhly naše současné vzdělávací systémy hranice svých možností? Nevyplývají některé z problémů současného světa právě z toho, co a jakým způsobem učíme? Institut úzkosti vás zve na Veřejné slyšení ve věci vzdělávání, které se uskuteční 4. října 2022 od 18 do 21 hodin ve FZŠ Umělecká. Společně se zaměříme na to, jakým způsobem oblast vzdělávání přistupuje k tématu odlišnosti a normality a jaké možnosti změny se nabízejí.

Veřejné slyšení je tříhodinové tematicky zaměřené pásmo sdílení příspěvků různého druhu (osobních, teoretických i performativních) od více než 40 pozvaných hostů a hostek. Jedná se o specifický formát Institutu úzkosti (IÚ), který umožňuje koncentrovaně se zaměřit na zkoumané téma skrze krátké příspěvky lidí, kteří mají zkušenost z konkrétní oblasti. Příspěvky mohou mít podobu osobního příběhu, krátké přednášky, performance nebo jiného, volnějšího vstupu.

Veřejných slyšení už proběhlo několik. První mapovalo téma úzkosti a jejího systémového původu (2018). Následovalo Veřejné slyšení ve věci imaginace (2020), které zkoumalo, co, kdo a proč způsobuje, že je naše imaginace kontrolována, regulována, a zároveň se pokoušelo hledat odpověď na to, jakým způsobem je možné hranice imaginace rozšiřovat. Z obou Veřejných slyšení vznikl audiozáznam, který najdete na webových stránkách IÚ.

Ve věci vzdělávání
V pořadí třetí Veřejné slyšení se bude konat v aule Fakultní základní školy PedF UK v ulici Umělecká 8 v úterý 4. října od 18 do 21 hodin. Jeho cílem je podívat se podrobněji na vlivy a tlaky ve vzdělávacím systému – formálním i neformálním. Zaměří se na školní prostředí a jeho vliv na to, do jaké míry se cítíme nebo necítíme komfortně ve vlastním těle, s vlastním jednáním, způsobem, jakým se chováme nebo mluvíme, zájmy, schopnostmi nebo postoji, kterými zapadáme nebo se vyčleňujeme ze svého okolí.

Cílem je kriticky pojmenovat vzorce a spouštěče, jež se podílejí na normování našich názorů, těl, identit, a současně nastínit možná řešení, jak podporovat odlišnost, mnohost, fluiditu jako nutný předpoklad pro fungování svobodné a inkluzivní komunity a společnosti.

Veřejné slyšení ve věci vzdělávání vytváří prostor pro setkání lidí z různých oblastí, které spojuje schopnost kritické reflexe v oblasti vzdělávání. Propojuje hlasy, jež se mohou navzájem inspirovat a obohatit a které mají potenciál rozvinout stávající diskuzi o podobě a smyslu současného vzdělávání a školy. Důležité budou proto také hlasy studujících, jež obvykle nejsou slyšet, protože jim nebývá poskytnut prostor. Proto Institut úzkosti zve žáky a žákyně, pedagogy a pedagožky, rodiče, organizace, nabízející pomoc diskriminovaným, mluvčí za vyloučené, znevýhodněné skupiny. Přijďte si poslechnout pohledy na současné vzdělávání a zamyslet se společně nad tím, jak by mohlo vypadat jinak. Vstup pro veřejnost zdarma.


Pozvání hosté a hostky:
Ridina Ahmedová, Tereza Čajková, Viktorie Černegová, Marie Čtveráčková, Druhá Směna, Fridays For Future, Laura Henderson, Georgia Hejduková, Kateřina Holá, Glynis Hull-Rochelle, Alice Koubová, Pavla Kovaříková (Rozhledna), Peter Kolárčik, Anna Kubíčková (ČOSIV), Klára Laurenčíková, Lucie Macků, Tereza Olivová (Vigvam), Barbora Postránecká (Vyrůstat doma), Daniel Pražák (spolek Otevřeno), Martina Smutná, Magda Šipka, Martin Tománek (večerní univerzita), Výluka – Začni učit, Dan Vykoukal a další.