Bienále Ve věci umění pořádá Veřejné slyšení k tématu plánované proměny Pražské tržnice v Holešovicích. Zváni jsou diváci i účastníci diskuze. Pro zařazení příspěvku do programu slyšení lze kontaktovat organizátory zde. Po oficiální části Veřejného slyšení proběhne neformální diskuze, do které se budou moci zapojit i ostatní diváci. Akce se uskuteční 20. září 2020 od 16 hodin v hale č. 11 v Pražské tržnici.