archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městská část Praha 7 ve spolupráci s Centrem sociálních služeb pořádá veřejné setkání, které se uskuteční ve středu 23. října 2019 od 18 hodin v aule ZŠ Tusarova. Cílem schůzky je představení zaváděných i plánovaných opatření pro zmírnění negativních dopadů bezdomovectví na veřejný prostor v Praze 7. Na setkání budou přítomni zástupci organizace Armády spásy, kteří účastníky seznámí se svým provozem a poskytovanými službami. Součástí veřejného setkání bude také otevřená diskuze, kde jsou vítány otázky i vlastní podněty občanů. 

Řešení problematiky bezdomovectví v Praze koordinuje Magistrát hl. m. Prahy, který Sedmička požádala o součinnost, jelikož v prvním pololetí tohoto roku radnice evidovala narůst počtu stížností obyvatel. Nepoměrně velká zátěž pro Prahu 7 souvisí jak s geografickou polohou sedmičky, tak s nešťastným umístěním velkokapacitních zařízení pro osoby bez domova. 

Od července v Praze 7 působí pracovníci Centra sociálních služeb Praha Zdeněk Horák a Petra Háčková, kteří se zabývají nejenom situací kolem centra Armády spásy, ale i dalšími místy s větším výskytem osob bez domova. Za tuto dobu bylo realizováno několik mimořádných úklidů obydlí lidí bez domova s jejich aktivním zapojením. Dle sociálního odboru magistrátu je centrum Armády spásy v Tusarově ulici v současné době nenahraditelné. Pracuje se však na decentralizaci služeb po celém území Prahy, která umožní postupně snížit jeho provozní kapacity. První zásadní zlepšení by mělo přinést otevření nového denního centra na lodi, které má zahájit provoz v zimě. Tým Centra sociálních služeb pracuje také na dalších krocích, které by měly zdejší situaci zlepšit. Od září upravila Armáda spásy otevírací dobu i termín výdeje jídla. Ve spolupráci s policií je připraven intenzivnější dohled na veřejný pořádek a chystá se také kultivace a častější úklid okolí.

Nejen tato opatření budou předmětem veřejného setkání. Kontaktovat můžete také Petru Háčkovou z Centra sociálních služeb na emailu: petra.hackova@csspraha.cz nebo na tel.: 734354203.

 

Setkání k tématu bezdomovectví
aula ZŠ Tusarova 
Tusarova 790/21 
170 00 Praha 7 – Holešovice