Úřad MČ Praha 7 zveřejnil záměr soutěže na prodej vyřazeného nábytku z bývalého sídla úřadu: skříně, stoly, židle, kancelářské kontejnery, kartotéky aj. a dalšího vybavení (chladničky, klimatizace, stojany na vodu aj.). Přesný seznam věcí je uveden v přílohách soutěže. Kupující je povinen zakoupit pouze celý soubor položek –  jejich jednotlivý výběr není možný. Nábytek je uskladněn na adrese Veverkova 10, kde bude možné si jej po domluvě prohlédnout. Příjem nabídek končí dne 23. 12. 2020 v 9:00 hodin.

S případnými dotazy se lze obracet na vedoucí provozního oddělení Martinu Opluštilovou: +420732788764 / oplustilovam@praha7.cz

Prodej zbytkového hmotného majetku – nábytek

Prodej zbytkového hmotného majetku – elektro