archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Na tzv. Vltavských kaskádách u stanice metra Vltavská vznikl projekt nové venkovní galerie, který letos obyvatelům i návštěvníkům Prahy nabídne čtyři tematické výstavy. První z nich je výstava fotografií „Lidé z Vltavské“ pouličního fotografa Kevina V. Tona, která zde bude k vidění do 25. března. Venkovní galerie na Vltavských kaskádách je společným projektem Galerie hl. m. Prahy (GHMP) a Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) s podporou programu „Umění pro město“ hl. m. Prahy. Na kurátory dalších třech plánovaných výstav, které se zde budou každé tři měsíce obměňovat, GHMP vyhlásila otevřenou výzvu.

Za projektem venkovní galerie, který by umožnil využít specifický, málo využívaný a zapomenutý prostor opěrných zdí u stanice metra Vltavská, zkulturnit a oživit jej krátkodobými instalacemi, stojí Marie Foltýnová, kurátorka GHMP a Anna Švarc, architektka metra z DPP. Kaskádovité terasy v nejbližších letech ustoupí novému urbanistickému řešení území Bubnů a piazetty kolem plánované koncertní síně. Do doby rekonstrukce budou sloužit projektu venkovní galerie, ve které se budou po třech měsících střídat vybrané výstavní projekty.

Pro první výstavu resp. nultý termín venkovní galerie se Marie Foltýnová rozhodla oslovit pouličního fotografa Kevina V. Tona, aby vybral fotografie úzce související s bezprostředním okolím Vltavské či dolních Holešovic. Výstava „Lidé z Vltavské“ má jednoduché a čitelné téma, dokumentuje pouliční život a obyvatele okolí stanice metra Vltavská a přilehlých holešovických periferií. Autor výstavy se tomuto tématu dlouhodobě a soustavně věnuje od roku 2015. Projekt venkovní galerie a první výstavy „Lidé z Vltavské“ je zároveň reakcí na letošní pandemii covid-19, která zasáhla život lidí na ulici stejně jako všechny výstavní projekty uvnitř galerií.

GHMP vyhlásila otevřenou výzvu na tři kurátorské projekty pro další tři krátkodobé venkovní výstavy: jarní, letní a podzimní, které by zde měly být k vidění v termínech 1. dubna – 25. června 2021, 1. července – 25. září 2021 a 1. října 2021 – 25. ledna 2022. Téma nebo forma instalací není omezena, může se jednat o výstavu fotografií, uměleckých děl, soch, skulptur či jiných uměleckých forem. Výzva je určena kurátorkám, kurátorům, umělkyním a umělcům, kurátorským či uměleckým skupinám. Je neanonymní a otevřená všem. Téma výstavního projektu by mělo fungovat v kontextu městského prostředí, citlivě reagovat na funkce, sociální a historické vztahy v lokalitě. Téma projektu ani obsah či forma vystavených uměleckých děl nesmí být vulgární nebo podporovat nedemokratické politické systémy. Zájemci se se svými projekty mohou do výzvy přihlásit nejpozději do 3. března. Kurátorské projekty vyhodnotí a vítěze vybere odborná komise do 15. března 2021. Podrobné informace o otevřené výzvě zájemci naleznou na webu projektu „Umění pro město“ ZDE.

Program hl. m. Prahy „Umění pro město“ pro podporu současného umění ve veřejném prostoru byl spuštěn roku 2018. V letošním roce se podpora rozšířila i o časově omezené instalace
a krátkodobé umělecké intervence. Jedním z projektů krátkodobých instalací ve veřejném prostoru Prahy je i venkovní galerie na opěrných zdech nad stanicí metra Vltavská.

„V současné obtížné době, kdy se lidé nedostanou k umění tak snadno jako dřív, se snažíme hledat cesty, jak dostat umění k lidem. Město nabízí řadu netradičních prostorů, které mohou sloužit jako dočasná plátna či uliční galerie. Okolí stanice Vltavská mezi taková místa s osobitým geniem loci patří. Na jedné z opěrných zdí atria vznikl před rokem na základě výtvarné soutěže zdařilý mural, letos na jaře pak plánujeme soutěž zopakovat. Velice vítám, že prostor oživí také venkovní galerie, která zde bude představovat zajímavé výstavy a originální umělecké projekty,“ řekla Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu a místostarostka Prahy 7.

„Městská hromadná doprava není jen o tom dostat se z jednoho místa na druhé. Aby ji využívalo skutečně co nejvíce lidí, musí být rychlá, spolehlivá, ale také je důležité, aby se cestující cítili dobře a svou cestu do práce, školy nebo kina si užili. Nejstarší stanice pražského metra mají architektonickou i uměleckou hodnotu. Najdeme v nich umělecká díla jako mozaiky, plastiky
a sklářská díla. Na Vltavské opravenou fontánu Faun a Vltava sochařů Miroslava a Olgy Hudečkových, očištěnou vitráž sklářů Václava Zajíce a Jana Fišery nově doplníme v následujících letech i zajímavými kurátorskými projekty,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Pražské metro je od doby svého vzniku s uměním úzce spjato. Jsem velmi ráda, že se v poslední době daří realizovat řadu výtvarných projektů, které ho aktualizují pro současného diváka a po dlouhé době navazují na kulturní základ tohoto veřejného prostoru. Věřím, že periodické proměny Vltavských teras vnesou do každodennosti špetku jiskry a zážitku z cesty,“ dodala Anna Švarc, architektka metra a projektová manažerka DPP.

Kevin V. Ton je fotograf na volné noze, nositel řady ocenění, nejnověji v kategorii Každodenní život v soutěži CZECH PRESS PHOTO 2020. Celoživotně se věnuje živé, černobílé fotografii se zaměřením na humanistickou dokumentární fotografii, zejména pak na dlouhodobé projekty. Před několika lety inicioval založení fotografického spolku VERUM PHOTO. Žije v Praze. Dlouhá léta se věnuje fotografii pouliční. Ke své práci fotograf uvádí: „Hledám podstatu. Podstatu lidství. Hledám člověka, ať je kdokoliv, ať je kdekoliv, ať je čímkoliv. Hledám člověka v člověku. Prostřednictvím fotografií. Především černobílých.“