archivní článek, informace již nemusí být aktuální

První týden v červenci začne modernizace světelné signalizace v ul. Veletržní. Práce zde budou na etapy probíhat zhruba do konce prázdnin. Jejich součástí budou také úpravy křižovatky ulic Veletržní, Strojnická, Umělecká a Haškova.

Modernizaci zastaralé světelné signalizace realizuje spol. Swarco Traffic CZ v koordinaci se spol. Eltodo. Investorem je TSK hl. m. Prahy.

Nových semaforů se dočkají křižovatky v ul. Veletržní s ulicemi Strojnická, Kamenická a Ovenecká.

V první části prací od počátku července proběhne úprava křižovatky ulic Veletržní, Strojnická, Umělecká a Haškova. Dojde zde ke zpřehlednění dopravního řešení, zvýšení bezpečnosti pro chodce, zlepšení prostupnosti území a zlepšení plynulosti motorové i nemotorové dopravy.

Stávající provoz dopravně komplikované pětiramenné křižovatky se dvěma světelně řízenými přechody z obou stran Veletržní a s nepřehledným připojováním aut z ulice Strojnická se výrazně zjednoduší. Přechody budou spojeny v jeden široký světelně signalizovaný přechod pro chodce východně od ul. Haškova, který zajistí přímé a pohodlné propojení chodců mezi ul. Haškova, Umělecká a U Studánky.  Ulice Strojnická bude v úseku U Studánky – Umělecká zklidněna, nově zde bude při severním chodníku vyznačena modrá zóna pro parkování vozidel rezidentů. Parkování rezidentů tak bude umožněno po obou stranách ulice.

Nepřehledné napojení z ul. Strojnická do ul. Veletržní bude zrušeno, vozidla přijíždějící Strojnickou ulicí budou moci odbočit pomocí pravého oblouku pouze do Umělecké, případně se budou moci připojit do Veletržní v pokračování ulice U Studánky, která bude nově obousměrná (v úseku Strojnická – Veletržní). Dílčí úbytek parkovacích míst v tomto úseku bude nahrazen na západním konci Strojnické.

Tato opatření povedou k bezpečnějšímu a přehlednějšímu přecházení chodců, zvýší se plynulost motorové dopravy v ul. Veletržní, zlepší se plošná prostupnost území pro nemotorovou dopravu, to vše při zachování počtu parkovacích míst.

V současné době budou realizovány pouze nízkonákladové úpravy křižovatky (změna svislého a vodorovného značení, umístění citybloků, žulových kostek apod.), v následujících letech se v ul. Veletržní počítá s rozsáhlejšími trvalými stavebními úpravami.