archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V návaznosti na celkovou rekonstrukci dna a hráze bývalého rybníka ve Stromovce zahájil Magistrát hl. m. Prahy práce na úpravách předprostoru Šlechtovy restaurace, tzv. parteru s květinovými záhony. Následující etapy jsou plánovány v návaznosti na opravu Šlechtovy restaurace a prostoru Kaštanky v roce 2019. Praha 7 bude chtít s novým vedením hlavního města jednat o další koncepci revitalizace tohoto prostoru.

Současná rekonstrukce parteru zahrnuje obnovu květinových záhonů a trávníku, automatického závlahového systému, rekonstrukci zpevněných ploch a odvodnění. Na parteru je plánován nový mobiliář a veřejné osvětlení v návaznosti na zokruhování veřejného osvětlení na hrázi bývalého rybníka.

V rámci podzimní etapy dochází k celkové obnově třešňové aleje, přičemž vybrané stromy budou přesazeny v rámci parku Stromovka na jiné místo. Do konce listopadu bude vysazeno 28 ks vzrostlých alejových stromů (obvod kmene 20-25cm). Jedná se o okrasné růžově kvetoucí třešně Prunus sargentii  ‘Charles Sargent‘.