archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ve Stromovce proběhne obnova okružní mlatové běžecké trasy na hrázi bývalého rybníka. Zároveň se zde uskuteční rekonstrukce promenády pro pěší v historické ose Výstaviště – Šlechtovka, výměna veřejného osvětlení či instalace nového mobiliáře. Ve dnech od 22. 10. do 1. 11. budou realizovány stavební výkopové práce na asfaltové komunikaci na hrázi, s nimiž bude spojeno dočasné omezení provozu.

V rámci takzvaného zokruhovaní veřejného osvětlení dojde k výměně starého osvětlení za nový typ. Nově bude nasvětlena i zbývající část obvodové komunikace lemované stromořadími na bývalé hrázi. Součástí rekonstrukce je také regenerace podrostových trávníků podél obnovovaných mlatových cest. Následně bude na hrázi umístěn také nový mobiliář. Asfaltová komunikace bude opravena až po skončení velkých stavebních úprav v centrální části Stromovky.

Akci realizuje hl. m. Praha – Odbor ochrany prostředí. Práce budou ukončeny s příchodem zimy. Úpravy budou pokračovat v příštím roce.