Hasičský záchranný sbor v souvislosti s Výstrahou ČHMÚ č. 352/2019 „Velmi silný vítr“, vyhlásil na území Prahy 2. stupeň požárního poplachu z důvodu možnosti nasazení jednotek požární ochrany dle aktuálních potřeb. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí do pondělí 30. 9. do 20:00 hodin.