Upozorňujeme (nejen) obyvatele Sedmičky, že jsme byli informováni o případu, kdy bylo do pošty distribuováno klamné upozornění na exekuci adresáta a blížící se dražbu. Současně s nimi byl přiložen letáček s nabídkou právních služeb a půjčky k vyplacení se. Nabádáme k šíření této informace převážně mezi našimi staršími spoluobčany a rodinnými příslušníky, kteří nemusí tuto situaci správně vyhodnotit. Pokud jste tuto výzvu objevili ve své poštovní schránce, ozvěte se nám prosím na email stehlikovat@praha7.cz. Děkujeme za obezřetnost.