Vážení občané, milí sousedé, přejeme vám klidné Vánoce. Ať jsou zprávou o naději a světlu, které prozáří temnotu. Ať můžete být s těmi, které máte rádi. Ať se ve vašich domovech rozhostí pokoj a radost. Vaše radnice