Zveme vás na příjemné předvánoční zastavení v kostele sv. Antonína na Strossmayerově náměstí. Připravili jsme pro vás tradiční koncert, na kterém zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby a další sváteční skladby.  Koncert se uskuteční ve čtvrtek 20. 12. od 19:30 hodin. Vstup volný.

 

Program:

 

Antonio Vivaldi: Gloria in D

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Narodil se Kristus Pán

 

Soprán: Ivana Lukášová

Alt: Monika Machovičová

Tenor: Čeněk Svoboda

Bas: Jaromír Nosek

 

smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha

sbormistři: Vladislav a Zdena Součkovi

 

Piccolo coro & Piccola orchestra

dirigent: Marek Valášek

 

Vánoční koncert pořádá Městská část Praha 7 ve spolupráci s Římskokatolickou farností při kostele sv. Antonína.