Zveme vás na příjemné předvánoční zastavení v kostele sv. Antonína na Strossmayerově náměstí. Připravili jsme pro vás tradiční koncert, na kterém zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby a další sváteční skladby. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 19. prosince od 19:30 hodin. Vstup volný.

B. Martinů: Tři legendy

J. Rutter: Christmas Lullaby

J. J. Ryba: Česká mše vánoční

Narodil se Kristus Pán

 

Soprán:               Ivana Lukášová

Alt:                       Klára Balášová

Tenor:                  Ondřej Holub

Bas:                      Pavel Kobrle

 

smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha

sbormistři: Vladislav a Zdena Součkovi

 

Piccolo coro & Piccola orchestra

dirigent: Marek Valášek

 

Vstup volný.