archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Na přelomu května a června tohoto roku se uskutečnily úpravy v dolní části ul. Veletržní a v křižovatce s ul. Bubenská. Ve druhé polovině září TSK hl. m. Prahy na tyto úpravy naváže zabezpečením chodníků proti neoprávněnému vjíždění a parkování vozidel.

Kromě rekonstrukce světelného signalizačního zařízení došlo v ul. Veletržní a Bubenská k dalším změnám, které se týkaly zvýšení bezpečnosti a přehlednosti křižovatek, zkrácení a zabezpečení přechodů pro chodce, doplnění opatření pro cyklisty, zlepšení prostupnosti dotčené lokality (také v návaznosti na připravovaný průchod přes Bubny v ose ulic Veletržní – Dělnická) a zřízení nových rychloobrátkových parkovacích míst pro zajištění obsluhy okolních domů a zásobování místních podniků.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy nyní doplní na chodnících, nárožích u křižovatek a přechodů pro chodce antiparkovací sloupky. Primárním cílem je ochrana chodců, kterým vozidla na chodnících často překážejí v pohybu. Problémy to způsobuje především pak starším, hůře pohyblivým, nevidomým či slabozrakým lidem, dětem a rodičům s kočárky, kteří mnohdy musí odstavené vozidlo obcházet vozovkou, nevidí do křižovatky, nejsou vidět na přechodu a dostávají se tak do nebezpečných situací. Těžká vozidla navíc chodníky výrazně poškozují, dělají se na nich výtluky, strhávají obrubníky, ničí značky apod.

Příklady problematického nepovoleného parkování: