archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V Rajské ulici vyroste nová základní škola. Postaví ji Českobratrská církev evangelická, která do nových prostor přesune Bratrskou školu ze sousedního objektu, pronajatého od městské části. Do uvolněné budovy Praha 7 umístí svou základní školu.

„Každý rok otevíráme v našich školách nové třídy. Podle demografické studie budeme muset do budoucna zachovat tempo zhruba dvě nové třídy v základních i mateřských školách ročně. Snažíme se maximálně využívat dotací, přesto jsou naše finanční možnosti značně omezené. Velmi proto vítám řešení, kdy se podaří zachovat zavedenou a oblíbenou Bratrskou školu a zároveň si uvolníme své prostory pro další rozšiřování školních kapacit,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (PRAHA 7 SOBĚ).

Bratrská škola působí na území Prahy 7 již téměř dvacet let. Českobratrská církev evangelická ji provozuje v budově v Rajské ulici, kterou má od městské části pronajatou do roku 2020. Praha 7 poté bude objekt potřebovat pro zřízení své základní školy.

„V budově bohužel není jídelna ani tělocvična. Před dvěma lety jsme z tohoto důvodu pořídili sousední nevyužívaný pozemek. Postavit zde novou školu je však nad naše finanční možnosti, zároveň nechceme, aby po roce 2020 Bratrská škola v Praze 7 zanikla. Dohodli jsme se proto, že Českobratrské církvi umožníme na našem pozemku postavit svou školní budovu. Její jídelnu a tělocvičnu pak budou využívat i žáci z naší školy,“ vysvětlil zástupce starosty Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš (PRAHA 7 SOBĚ).  

Městská část Praha 7 přenechá pozemek formou práva stavby Českobratrské církvi evangelické na dobu 99 let. Ta zde postaví podle hmotové studie zpracované městskou částí jak svou školu, tak tělocvičnu a jídelnu pro oba objekty. Bratrská škola tak bude nadále působit na území městské části a dle smluvního ujednání bude přednostně přijímat děti z Prahy 7, tak aby tvořily alespoň dvě třetiny z celkového počtu žáků.

Přípravy na stavbu nové budovy již začaly. „V současné době pracuje na studii a dalších částech projektové dokumentace tým pod vedením architektky Hany Seho. Pokud nenastanou nepředvídatelné komplikace například při průzkumu pozemku, měla by škola stát v roce 2021,“ vysvětlila koordinátorka škol Evangelické akademie Helena Wernischová.

Evangelická akademie je církevní zařízení, které sdružuje vyšší odborné školy, konzervatoř, střední školy ukončené maturitou nebo výučním listem a základní školu, která umožňuje také domácí vzdělávání. Celkem šest škol se nachází v Praze, Brně, Olomouci a Náchodě.