archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Na stanici Praha-Libuš spadlo v sobotu 20. 8. z přes 50 mm srážek. Výstraha aktuálně platí do 19.00 hodin. Srážky budou v následujících hodinách ustávat.

Na různých místech v Praze hrozí zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.

Vzhledem k intenzivním srážkám v oblasti Prahy dochází k výraznému kolísání hladin na menších vodních tocích na území Prahy a v okolí. Na Botiči v Nuslích byl překročen 2. SPA, hladina zde může překročit i 3. SPA. I v dalších profilech a na dalších menších tocích v okolí Prahy nelze vyloučit překročení 2. SPA.