Pro území hl. m. Prahy byla v pátek 6. 7. odvolána smogová situace (vysoká koncentrace toposferického ozonu).