archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Elixír do škol s podporou městské části Praha 7 otevřeli na ZŠ TGM Ortenovo náměstí unikátní centrum, které propojuje vzdělávání pedagogů v oblasti fyziky od mateřských škol přes 1. stupeň až po 2. stupeň ZŠ. 

Od února 2019 funguje toto centrum pedagogické podpory na principu standardních regionálních center Elixíru a kombinuje a propojuje tzv. Pohádkovou fyziku s obsahem pro učitele fyziky na 2. stupni ZŠ. Centrum vede RNDr. Jitka Houfková, Ph.D., autorka Pohádkové fyziky (pro předškolní a mladší školní věk) a pedagog připravující budoucí učitele fyziky na KDF MFF UK.

V úterý 12. února se konalo úvodní setkání aktivních učitelek z MŠ a 1. stupně ZŠ – s podtitulem „zima a teplo“.  Paní učitelky si v rámci školení mohly pod vedením Jitky Houfkové vyzkoušet řadu fyzikálních pokusů, nejvíce je zaujaly ty s nafukovacím balónkem, ledem a termokamerou. 

V centru mohou pedagogové ze Sedmičky využít pravidelné měsíční schůzky i venkovní exkurze. Učitelé také jistě ocení možnost si fyzikální pomůcky vypůjčit do vlastních vyučovacích hodin.

Program setkávání je v maximální míře založen na experimentech a heuristické výukové metodě. Učitelé si zde budou moct osvojit, co vše je možné skrze pokusy žáky naučit. Sdílení neotřelých nápadů, příkladů dobré praxe a vzájemná diskuse jsou přirozenou součástí aktivit.

Kompletní informace najdete na stránkách Centra Elixíru s podporou MČ Prahy 7.