Praha 7 ve spolupráci s TSK hl. m. Prahy pokračuje v rozšiřování sítě parkovacích míst pro jednostopá vozidla. Nové stání pro kola, skútry či motorky vzniklo při nedávné úpravě ul. Skalecká, další bylo aktuálně vyznačeno v ul. Sochařská při ulici Veletržní a připravuje se rovněž u křižovatky ulic Kostelní a Kamenická.

Parkovací stání pro jednostopá vozidla vznikají na vhodných místech u křižovatek a přechodů, kde kola či motorky nebrání v rozhledu a viditelnosti chodců či řidičů. Toto řešení pomáhá uvolnit chodníky pro chodce a také přetížená parkovací stání pro auta.  

V ulici Sochařská (u křižovatky s ul. Veletržní) i v ulici Skalecká (vedle školy) vznikla také nová rychloobrátková zásobovací stání. Tato místa mohou využívat lokální podniky k zásobování, ale také místní obyvatelé, kteří potřebují v blízkosti domu něco vyložit či naložit. Tato stání řeší nutné zastavení před domem na dobu 15 minut. Aby svou funkci mohla plnit, nemohou zde být dlouhodobě odstavená vozidla. Děkujeme za pochopení.