Praha 7 patří mezi městské části s nejlepšími výsledky v oblasti podnikatelského prostředí a přístupu veřejné správy. Vyplývá to z výzkumu Město pro byznys desetiletí, v němž se analytická skupina Datank zaměřila na výsledky pražských městských částí za uplynulých deset let. Praha 7 obsadila třetí místo.

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města Prahy. Praha 7 za uplynulých 10 let získala jedno prvenství, dvě stříbra a jednu třetí příčku, což z ní činí po Praze 2 a Praze 22 třetí nejúspěšnější pražskou městskou část. Nejlepších výsledků Sedmička dosáhla v oblasti výzkumu zaměřené na přístup veřejné správy. Pozitivně jsou hodnoceny především kvalitní webové stránky a včasná a informovaná elektronická komunikace, která je ze strany organizátorů výzkumu prověřována fiktivními telefonickými a e-mailovými podnikatelskými dotazy.

„Chtěl bych poděkovat všem živnostníkům a firmám, které v Praze 7 působí, protože také jejich zásluhou jsme místem, kde se tak dobře žije. Toto ocenění zároveň patří všem pracovníkům, kteří přispívají k tomu, že je náš úřad vnímán jako vstřícný a otevřený. Tam, kde je to možné, ubíráme papírování, zjednodušujeme a zrychlujeme úřední řízení. Tam, kde nemůžeme přímo pomoci, se snažíme alespoň rychle a ochotně poradit,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Cílem srovnávajícího výzkumu, který se věnuje podnikatelskému prostředí a přístupu veřejné správy, je vytvořit diskusní platformu na téma možností podpory malého a středního podnikání ze strany samospráv. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i veřejnost jsou díky výzkumu k dispozici výsledky, které zahrnují všechny důležité informace a statistická data ze sledované oblasti. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem společnost Eurovia CS.

Více informací o výzkumu Město pro byznys naleznete zde.