archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Sedmá městská část pokračuje ve zvyšování bezpečnosti a odstraňování bariér na přechodech pro chodce u vytipovaných křižovatek. Od pondělí 12. 8. začínají stavební úpravy přechodu za školkou na Ortenově náměstí. Následovat budou přechody u křižovatek Jateční x Na Maninách a U Uranie x V Háji. Stavební práce budou na etapy probíhat do konce října tohoto roku. 

Praha 7 vytipovala frekventované, dlouhé či hůře přehledné přechody, kde chodcům, především pak dětem, seniorům či osobám se sníženou pohyblivostí, způsobovalo přecházení potíže. Na těchto přechodech se již v minulých letech podařilo realizovat dočasná zabezpečující opatření, která se provádějí rychlou formou, např. umístěním citybloků, žulových kostek, balisetů apod. Z dlouhodobého hlediska pak Praha 7 usiluje o to, aby byla opatření, která se osvědčí, nahrazena trvalými stavebními úpravami.

V současnosti se podařilo dojednat stavební úpravy u křižovatek Ortenovo nám. x Přívozní x U Pergamenky, Jateční x Na Maninách a u dvou přechodů u křižovatky U Uranie x V Háji.

Stavební úpravy, které realizuje TSK hl. m. Prahy v rámci projektů BESIP a Praha bez bariér, spočívají především v odstraňování bariér, rozšiřování chodníků či instalaci dělících ostrůvků bez ovlivnění průjezdnosti daných lokalit.