archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V červnu 2022 začalo Pečovatelské centrum Praha 7 využívat pro rozvoz obědů namísto jednorázových obalů tzv. REkrabičky. Dnes se v nich vozí jídlo téměř všem klientům pečovatelské služby. Celkově má Pečovatelské centrum v oběhu zhruba 400 REkrabiček.

„V Praze 7 dlouhodobě bojujeme proti jednorázovým plastům. Zbavili jsme se jich na úřadě i na námi pořádaných akcích. V době pandemie však naše Pečovatelské centrum muselo z hygienických důvodů upustit od rozvážky obědů v tradičních jídlonosičích a dočasně přejít na jednorázové plastové obaly. Tato změna sice přinesla provozní úspory, protože menší objem nosičů umožnil menší počet jízd, ale především z ekologického hlediska jsme ji stále vnímali jako provizorium. Jsem proto velmi rád, že se našlo řešení, které kombinuje provozní výhody jednorázových nádob s ekologickým přínosem tradičních jídlonosičů. Po roce pilotního testování můžeme zhodnotit, že se REkrabičky velmi ujaly i mezi klienty Pečovatelského centra. Dnes v nich dostává obědy zhruba 98 % uživatelů pečovatelské služby,“ uvedl radní Prahy 7 pro sociální a zdravotní oblast Jakob Hurrle.

Jednoduchý princip funguje tak, že klient pečovatelské služby, který má zajištěné obědy, dostane polévku v jedné malé REkrabičce a hlavní jídlo ve druhé, větší. Následující den vrátí použité REkrabičky a dostane jídlo v dalších. Po celou dobu pilotního testování nepřišly k REkrabičkám žádné připomínky. Pokud je pro klienta složité například otevírání, tak mu s manipulací pomáhá pečovatelka nebo pečovatel.

Finanční stránka využití REkrabiček vychází pro Pečovatelské centrum zhruba stejně jako u jednorázových obalů. Krabičky jsou pronajaté za měsíční paušál, Pečovatelské centrum ani jeho klienti si je nemuseli zakoupit. Odpadá tak pravidelný nákup jednorázových obalů, na druhou stranu se zvyšují náklady na mytí REkrabiček. Rozhodně se však jedná o velkou ekologickou úsporu, ve všední dny se dříve distribuovalo zhruba 200 jednorázových obalů, od přechodu na REkrabičky tak Pečovatelské centrum ušetřilo již cca 42 tisíc obalů, které neskončily v popelnicích. O víkendech se obědy klientům nerozváží, na sobotu a neděli dostávají v pátek chlazená jídla, která z důvodu nutnosti dodržení hygienických standardů není možné přepravovat v REkrabičkách.

Zástupkyně ředitelky Pečovatelského centra Praha 7 Bedřiška Kotmelová užívání znovupoužitelných obalů shrnuje takto: „Oproti jednorázovým obalům jsou REkrabičky ekologicky nezávadné, zároveň jsou ve srovnání s původními třípatrovými jídlonosiči mnohem úspornější při manipulaci. Z ohlasů klientů víme, že také oni i jejich blízcí tuto změnu přivítali, zejména z důvodu úbytku odpadu z jednorázových obalů. REkrabičky používáme již skoro rok a všechny dosud bezvadně slouží.“