archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Upozorňujeme řidiče, že v sobotu 15. 12. od 4:00 do 24:00 dojde k uzavření ulice Strojnická pro automobilovou dopravu. Důvodem je demontáž věžového jeřábu stavby. Po celou dobu uzavírky komunikace zůstane zachován průchod pro pěší po severním chodníku.

Realizátorem stavby je spol. Holešovický trojúhelník a. s., rozhodnutí vydal Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy.