Ve čtvrtek 11. ledna 2024 započne rekonstrukce multifunkčního hřiště v areálu dětského hřiště Kaštánek v ulici U Královské obory. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je konec dubna 2024.

Součástí realizace oprav bude kompletní výměna povrchu hřiště včetně podkladových vrstev. Povrch bude nově realizován z elastického polyuretanového sportovního povrchu. Tento povrch bude použit i v rámci opravy dopadové zóny u lezecké stěny. Součástí oprav je i odvodnění hřiště a doplnění mobiliáře. Staré dožívající sportovní vybavení bude nahrazeno novým. Hřiště bude vybaveno novými brankami s basketbalovými koši. Kolem hřiště bude zrealizováno dostatečně vysoké oplocení proti pádu míče mimo hřiště. Taktéž bude opraveno i obvodové oplocení hřiště včetně přístupového schodiště z promenády v parku.

Vstup do Stromovky z Čechovy ulice je po dobu rekonstrukce uzavřen.

Další podrobnosti najdete na stránce MHMP, které je správcem hřiště Kaštánek.

Seznam a mapu všech hřišť na Sedmičce najdete zde.