archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 rozšiřuje kapacity parkování na svém území. Ve spolupráci s TSK hl. m. Prahy připravuje nové parkoviště v ulici Jankovcova nedaleko Nádraží Holešovice. Pro občany i návštěvníky městské části zde bude vyhrazeno 85 parkovacích míst. Dosud Praha 7 v tomto volebním období rozšířila parkovací kapacity v ulicích o zhruba 285 míst.

Pozemky, na kterých parkoviště vznikne, se nacházejí v blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice, při ulici Jankovcova, v úseku mezi ulicemi Plynární a Vrbenského. Původně zde hlavní město mělo centrální protipovodňový dvůr pro uskladnění materiálu a vybavení v období záplav.

„Během protipovodňových cvičení se ukázalo, že tento dvůr po dostavbě protipovodňové ochrany není zapotřebí. Vzhledem k výhodné poloze nedaleko stanice metra jsem přišel s návrhem zřídit zde parkoviště, které by mohlo sloužit rezidentům i návštěvníkům Prahy 7. Toto nové řešení by dokonce v případě ohrožení nebránilo využití prostor k původnímu účelu,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš (PRAHA 7 SOBĚ).

V roce 2015 nechala MČ Praha 7 zpracovat studii, na jejímž základě připravila Technická správa komunikací hl. m. Prahy projekt na realizaci parkoviště. Plánované parkoviště má vydané územní a stavební povolení. Realizace by měla proběhnout ve druhé polovině tohoto roku.

„Těší mne, že občané a návštěvníci získají nová parkovací místa. Počítáme s tím, že by nové parkoviště mělo fungovat jako smíšená fialová zóna se zvýhodněným nočním parkováním návštěvníků. V současnosti také vyjednáváme levnější tarif pro noční parkování rezidentů v garážích na Letné a s TSK řešíme možnost budoucího využití parkoviště před Národním zemědělským muzeem,“ doplnil místostarosta Ondřej Mirovský (Strana zelených)

V garážích na Letné již v loňském roce městská část zajistila 315 parkovacích míst pro rezidenty za zvýhodněnou cenu. I po nutném zrušení některých parkovacích míst v souvislosti se zvyšováním bezpečnosti u přechodů tak v Praze 7 přibylo celkem 600 parkovacích míst.

„Další rozšíření parkovacích kapacit v Praze 7 rozhodně vítáme. Již se nám podařilo uskutečnit několik opatření, které našim občanům pomáhají zaparkovat především ve večerních a nočních hodinách, kdy zóny bývají plné,“ uvedl Jan Čižinský, starosta Prahy 7 a kandidát na primátora za iniciativu PRAHA SOBĚ.

Praze 7 se podařilo vyjednat zvýhodněné noční parkování za 20,- Kč/noc na parkovišti před Výstavištěm. Za stejných podmínek je smluvně zajištěno noční parkování rezidentů v obchodním centru na rohu Veletržní a Strojnické, které je již ve výstavbě. Obdobně se Praha 7 snaží dojednat i další noční parkovací místa v soukromých komerčních projektech.