archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Hlavní město Praha uvedlo tento týden do provozu moderní operační středisko v Dělnické ulici v Holešovicích. Provozuje ho společnost Technologie hl. m. Prahy a na starosti má především veřejné osvětlení. V průběhu příštího roku odsud bude spravován také městský kamerový systém.

Jedná se o jeden z nejmoderněji vybavených dispečinků městských společností na ploše téměř 200 m2. Dispečink je vybaven nejen pro připojování online technických zařízení střežících např. provoz zapínacích míst a jednotlivých svítidel veřejného osvětlení, ale počítá i s rozšířením dohledu nad dalšími plánovanými technologiemi, například z oblasti dopravních systémů. Srdcem dispečinku je velkoplošná komunikační stěna umožňující společně sdílet mapové podklady GIS se schématy jednotlivých technologií, tiketovací systém na evidenci událostí, záběry městského kamerového systému, pohyb posádek a vozidel v terénu i další probíhající činnosti.

Technologie hlavního města Prahy má správu a údržbu veřejného osvětlení pod svými křídly již více než rok. Od samého počátku je jedním z jejích základních úkolů starat se o veřejné osvětlení tak, aby případné závady byly neprodleně odstraněny. V praxi to znamená, že pokud dojde například k poruchám ohrožujícím zdraví nebo majetek Pražanů, je povinností servisu THMP zahájit odstranění závady do 30 minut. Hromadné závady svítidel jsou odstraněny do 24 hodin. Většina jednotlivých poruch je pak odstraněna do týdne od nahlášení nebo zjištění závady.

Dispečink vyřídí měsíčně více než 2 000 hlášení poruch veřejného osvětlení, které generují denně desítky servisních zásahů uskutečňovaných ve dne i v noci. V průběhu roku 2020 přejde do správy THMP i městský kamerový systém s jeho bezmála 1 500 kamerami hlavního města Prahy i dalších 3 000 integrovaných kamer jiných provozovatelů, například v metru nebo v tunelovém komplexu Blanka.

Víte, jak ohlásit poruchu veřejného osvětlení?

Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink THMP na bezplatné lince: 800 40 40 60.

Při hlášení poruch a havárií VO uveďte identifikační číslo lampy. Pokud neznáte číslo lampy, uveďte ulici a číslo popisné domu v přímé blízkosti lampy, případně nejbližší objekt, identifikovatelný na mapě.

Havárie a poruchy veřejného osvětlení lze hlásit i elektronicky pomocí formuláře na stránkách Technologií hl. m. Prahy.