archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od 1. ledna 2023 byl z důvodu nové výstavby ukončen provoz sběrného dvora v ulici Voctářova, jehož dosavadním provozovatelem bylo hlavní město Praha. 

Mapa sběrných dvorů

Ve sběrných dvorech zřízených v rámci Sběrných dvorů hl. m. Prahy lze odevzdat:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
 • suť z bytových úprav v množství do 1 m3 zdarma
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • kovový odpad
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad s obsahem rtuti, olej a tuk kromě jedlého, barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky /čisticí prostředky/, nepoužitelná léčiva)
 • pneumatiky – od 25 Kč za kus podle velikosti
 • vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)
 • použitý textil, obuv a oděvy
 • použité potravinářské oleje a tuky (pouze v PET lahvích)


Nelze odevzdávat: 

 • nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.)

Služba je zdarma pro občany s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy; vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem.