archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Upozorňujeme na uzavírku přístupové komunikace k Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) z ulice Za Elektrárnou, resp. průjezdu přes Císařský ostrov v termínech 28.–30. října 2023 a 4.–6. listopadu 2023.

V termínech 28.–30. října a 4.–6. listopadu tohoto roku bude z důvodu provádění opravy povrchu vozovky zcela pro veškerou dopravu uzavřen přístup k Ústřední čistírně odpadních vod Praha (ÚČOV) po komunikaci ulicí Za Elektrárnou, č. parc. 2147, k. ú. Bubeneč. Po dobu uzavírky nebude ani možný průjezd vozidel přes areál ÚČOV na Císařském ostrově a ÚČOV bude pro dopravu dostupná výlučně po trase z Prahy 6 – Bubenče od ulice Papírenská.