archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Záchrana Letenského kolotoče se blíží k úspěšnému konci. Začíná rekonstrukce interiéru a figur koní, na kterou byla realizována veřejná sbírka. Tato unikátní chráněná technická památka by měla být znovu zprovozněna na podzim příštího roku.

„Naše mise na záchranu Letenského kolotoče začala hned po volbách v roce 2014. Spojili jsme síly s Národním technickým muzeem a uspořádali veřejnou sbírku, která jednoznačně potvrdila, že nejsme jediní, kdo má na kolotoč krásné vzpomínky z dětství a komu na jeho obnově záleží. Rád bych poděkoval všem, díky nimž další generace dětí budou moci získat své vlastní šťastné vzpomínky na Letenský kolotoč,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (PRAHA 7 SOBĚ).

„Kolem Letenského kolotoče vznikla velká rodina nadšených fanoušků, což vedle získání potřebných peněz na opravu koní považuji za mimořádnou přidanou hodnotu. Děkuji všem za podporu a pevně věřím, že tyto výjimečné vazby přetrvají i poté, co se kolotoč v příštím roce opět roztočí,“ doplnila radní Hana Třeštíková (PRAHA 7 SOBĚ).

Letenský kolotoč je nejstarší dochovaný podlahový kolotoč v Evropě. Tuto památku získalo v roce 2004 do své správy Národní technické muzeum a od této chvíle usiluje o jeho záchranu. Nejprve bylo nutné zajistit finanční prostředky, což se nakonec podařilo. Přispěla k tomu také veřejná sbírka na opravu interiéru kolotoče pořádaná Národním technickým muzeem ve spolupráci s MČ Praha 7. Tato veřejná sbírka ke dni 20. prosince 2017 vynesla 770 583,54,- Kč.

Generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr uvedl: „Velice mě těší, že postoupila do závěrečné etapy rekonstrukce Letenského kolotoče, který je unikátní technickou památkou evropského významu. Nesmírně si vážíme skvělé spolupráci mezi Národním technickým muzeem a Městkou částí Praha 7. Kolotoč, který je více než 120 let starou památkou, se po svém zprovoznění jistě bude těšit velkému zájmu veřejnosti. Tímto také všem přispěvovatelům děkujeme za výraznou podporu, a to nejen finanční.“

V současnosti je téměř u konce 1. etapa rekonstrukce – oprava stavby novorenesančního kolotoče.  S ohledem na náročnost restaurátorských prací se s dokončením opravy počítá v první polovině roku 2018. 2. etapa se týká rekonstrukce interiéru kolotoče a figur koní. Koncem listopadu 2017 byla podepsána smlouva s dodavatelem na opravu koní a jejich obnova byla zahájena. Hlavní objem práce na interiéru kolotoče se očekává v první polovině příštího roku. Letenský kolotoč by se měl opět roztočit na podzim 2018.

Na opravu interiéru kolotoče a figur koní se celkem podařilo shromáždit částku ve výši
1 770 583,54,- Kč. Kromě přispěvatelů ve veřejné sbírce rekonstrukci podpořil částkou 600 000,- Kč Nadační fond Avast a darem ve výši 400 000,- Kč Magistrát hl. města Prahy.