Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


k petici adresované Zastupitelstvu MČ P7 1. bere na vědomí
  1. petici adresovanou Zastupitelstvu MČ Praha 7 č.j. M P7 400157/2022 ze dne 30.08.2022, doručenou dne 16.12.2022, ve věci Nesouhlasu s přístupem obce při zřizování sloupků v ulicích Prahy 7

 2. konstatuje
  1. že se nejedná o Petici dle § 8 zákona 131/2000 Sb. o HMP

  2. sloupky jsou instalovány z důvodu zajištění dodržování zákona, zejména ochrany chodců (dětí a seniorů), zajištění rozhledových úhlů na přechodech a ochrany majetků HMP (mozaikových a dlážděných chodníků)

  3. rozhodnutí o instalaci sloupků je ve výlučné kompetenci státní správy - Silničního správního úřadu MČ Paha 7

 3. doporučuje
  1. uvážlivě vyhodnocovat veškeré podněty vedoucí k rozhodnutí o instalaci sloupků, aby byla vyvážena hlediska bezpečnosti dopravní obslužnosti, prostupnosti a estetiky veřejného prostoru 

 4. ukládá
  1. VED OPV Strádalová Tereza, JUDr.

   • informovat petiční výbor o stanovisku Zastupitelstva MČ P7 k obsahu petice a způsobu jejího vyřízení

    Termín: 15.1.2023

Jednání rady a zastupitelstva

Usnesení od 1. 1. 2023