Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


k Rámcovému plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2022 1. schvaluje
  1. Rámcový plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2022 dle přílohy č. 2.

 2. ukládá
  1. Hejnic Jiří, Mgr.

   • zajistit zveřejnění Rámcového plánu činnosti KV Z MČ P7 na webových stránkách MČ Praha 7

    Termín: 31.1.2022

Jednání rady a zastupitelstva

- Usnesení od 1. 1. 2023