Praha 7  \  Usnesení rady

Usnesení rady


k poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2022 1. konstatuje,
  1. že zdrojem krytí programových dotací MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2022 budou finanční prostředky, které jsou vázány v rozpočtu na rok 2022 pod jednotlivými ORJ (OKS, OSZ, OVPŘ, ORVP) v celkovém objemu 5 130 000 Kč Kč v rozdělení viz příloha č. 5

 2. souhlasí
  1. s poskytnutím programových dotací MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2022 nad 50 tis. Kč úspěšným žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení v celkové částce 850 000 Kč, formou veřejnoprávní - dotační smlouvy, hrazeno z rozpočtu jednotlivých ORJ (OKS, OSZ, OVPŘ, ORVP)

  2. s neposkytnutím programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2022 nad 50 tis. Kč neúspěšným žadatelům viz příloha č. 3

  3. s uzavřením veřejnoprávních - dotačních smluv s úspěšnými žadateli viz příloha č. 3. Text vzorové smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0611/21-R ze 48. jednání ze dne 21.09.2021.

  4. s využitím nerozdělené částky ve výši 22 000 Kč v oblasti rozvoje a péče o veřejný prostor pro potřeby ORJ 227 ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor

 3. schvaluje
  1. poskytnutí programových dotací MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2022 do 50 tis. Kč úspěšným žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení v celkové částce 4 258 000 Kč, formou veřejnoprávní - dotační smlouvy, hrazeno z rozpočtu jednotlivých ORJ (OKS, OSZ, OVPŘ, ORVP)

  2. neposkytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2022 do 50 tis. Kč neúspěšným žadatelům viz příloha č. 2

  3. uzavření veřejnoprávních - dotačních smluv s úspěšnými žadateli viz příloha č. 2. Text vzorové smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0611/21-R ze 48. jednání ze dne 21.09.2021.

  4. návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 k poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2022 viz příloha č. 4

 4. ukládá
  1. STA Mgr. Jan Čižinský

   • předložit návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 k poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2022 viz příloha č. 4 na 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022

    Termín: 24.1.2022
  2. STA Mgr. Jan Čižinský

   • podepsat veřejnoprávní - dotační smlouvy s úspěšnými žadateli viz příloha č. 2 dle článku III tohoto usnesení

    Termín: 29.4.2022
  3. VED KST PaedDr. Michaela Strnadová

   • zajistit zveřejnění výsledků dotačního řízení MČ Praha 7 viz příloha č. 2 dle článku III tohoto usnesení na úřední desce ÚMČ Praha 7 a internetových stránkách MČ Praha 7 a informovat neúspěšné žadatele

    Termín: 1.3.2022
  4. VED KST PaedDr. Michaela Strnadová

   • zajistit zaznamenání poskytnutí programových dotací viz příloha č. 2 dle článku III tohoto usnesení v Centrálním registru podpor malého rozsahu do 5 dnů od podpisu jednotlivých smluv

    Termín: 30.6.2022
  5. VED OSZ Kateřina Laskovská

   • organizačně a finančně zajistit poskytnutí dotací dle článku III tohoto usnesení za oblasti bezpečnost a protidrogová prevence a sociální a zdravotní

    Termín: 31.5.2022
  6. VED OKS Bc. Lukáš Fátor

   • organizačně a finančně zajistit poskytnutí dotací dle článku III tohoto usnesení za oblasti kultura a sport

    Termín: 31.5.2022
  7. VED OVPŘ Hradecká Soňa Bc.

   • organizačně a finančně zajistit poskytnutí dotací dle článku III tohoto usnesení za oblast školství

    Termín: 31.5.2022
  8. VED ORVP Marková Tereza Ing. arch.

   • organizačně a finančně zajistit poskytnutí dotací dle článku III tohoto usnesení za oblasti životní prostředí, a rozvoj a péče o veřejný prostor

    Termín: 31.5.2022

Jednání rady a zastupitelstva

Usnesení od 1. 1. 2023