Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


Rámcový plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ P7 na rok 2021  1. bere na vědomí
    1. předložený materiál - Návrh Rámcového plánu činnosti Kontrolního výboru

      Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2021.

  2. schvaluje
    1. Rámcový plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2021 dle přílohy č. 2.

Jednání rady a zastupitelstva

- Usnesení od 1. 1. 2023