Praha 7  \  Usnesení rady

Usnesení rady


Návrh na revokaci usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0613/19-R z 50. jednání ze dne 24.09.2019 na vyhlášení programového dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020 1. bere na vědomí
  1. návrh na revokaci usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0613/19-R z 50. jednání ze dne 24.09.2019 na vyhlášení programového dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020

 2. revokuje
  1. usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0613/19-R z 50. jednání ze dne 24.09.2019 a to konkrétně takto:

   1. nahrazuje se příloha č. 2 - pravidla městské části Praha 7 pro poskytování programových dotací aktualizovaným dokumentem viz příloha č. 2 tohoto usnesení

 3. ukládá
  1. VED KST PaedDr. Michaela Strnadová

   • organizačně zajistit zveřejnění aktualizovaných pravidel městské části Praha 7 pro poskytování programových dotací v rámci programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2020 na úřední desce ÚMČ Praha 7 a internetových stránkách MČ Praha 7

    Termín: 8.11.2019

Jednání rady a zastupitelstva

archiv