Praha 7  \  Usnesení rady

Usnesení rady


Návrh na zapojení městské části Praha 7 do projektu s názvem "Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání", jehož realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV), IČO: 005 51 023 1. bere na vědomí
  1. návrh na zapojení městské části Praha 7 do projektu s názvem "Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání", jehož realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV), IČO: 005 51 023

 2. konstatuje,
  1. že hlavním cílem projektu je začlenění užívání principů odpovědného zadávání veřejných zakázek (dále jen OVZ) do každodenní praxe zadávání veřejných zakázek, a tím i poskytnutí funkčního řešení, jak efektivněji vynakládat veřejné prostředky

 3. schvaluje
  1. zapojení městské části Praha 7 do projektu s názvem "Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání"

  2. text Memoranda o vzájemné spolupráci v projektu "Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání" mezi městskou částí Praha 7 a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, IČO: 005 51 023, viz příloha č. 2

 4. ukládá
  1. STA Mgr. Jan Čižinský

   • podepsat Memorandum o vzájemné spolupráci v projektu "Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání" mezi městskou částí Praha 7 a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, IČO: 005 51 023

    Termín: 26.7.2019
  2. VED OVPŘ Hradecká Soňa Bc.

   • organizačně zajistit předání podepsaného Memoranda o spolupráci na implementaci odpovědného veřejného zadávání Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, IČO: 005 51 023

    Termín: 31.7.2019
  3. RAD Šišková Hana Mgr.

   • zapojit implementaci sociálně odpovědného veřejného zadávání do akčního plánu 2020

    Termín: 31.12.2019

Jednání rady a zastupitelstva

archiv