Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


Návrh k vyhlášení stavu klimatické nouze 1. bere na vědomí
  1. návrh k vyhlášení stavu klimatické nouze

 2. konstatuje,
  1. že si městská část Praha 7 uvědomuje vážnost stavu životního prostředí a negativních dopadů klimatických změn. Dopad klimatických změn je patrný i v Praze 7, jejíž území představuje jeden z nejvýraznějších tepelných ostrovů v rámci hlavního města Prahy a se změnou klimatu se tento problém bude prohlubovat. Představitelé městské části proto vycházejí vstříc volání vědců a občanů po tom, aby se připojili k desítkám municipalit z různých částí světa i ke dvěma státům, Velké Británii a Irsku a vyhlásili stav klimatické nouze. Praha 7 se zavazuje naplňovat opatření, která pomohou zlepšit  situaci nejen na území hl. m. Prahy a mohou inspirovat další městské části, města a obce ke společné změně chování a jednání ve vztahu k životnímu prostředí.

  2. že usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0336/19-R z jednání č. 27, ze dne 22.05.2019 byl vyhlášen stav klimatické nouze a byl schválen soubor opatření k tomuto stavu

 3. schvaluje
  1. implemetaci souboru opatření k vyhlášenému stavu klimatické nouze uvedených v příloze č. 2

 4. ukládá
  1. STA Mgr. Jan Čižinský

   • ve spolupráci se členy Rady MČ Praha 7 implementovat soubor opatření k vyhlášenému stavu klimatické nouze

    Termín: 30.9.2022
  2. TAJ Mgr. Špok Radomír

   • ve spolupráci s vedoucími odborů Úřadu MČ Praha 7 implementovat soubor opatření k vyhlášenému stavu klimatické nouze

    Termín: 30.9.2022

Jednání rady a zastupitelstva

- Usnesení od 1. 1. 2023