Praha 7  \  Usnesení rady

Usnesení rady


Návrh na vyhlášení stavu klimatické nouze 1. bere na vědomí
  1. návrh na vyhlášení stavu klimatické nouze

 2. konstatuje,
  1. že si městská část Praha 7 uvědomuje vážnost stavu životního prostředí a negativních dopadů klimatických změn. Dopad klimatických změn je patrný i v Praze 7, jejíž území představuje jeden z nejvýraznějších tepelných ostrovů v rámci hlavního města Prahy a se změnou klimatu se tento problém bude prohlubovat. Představitelé městské části proto vycházejí vstříc volání vědců a občanů po tom, aby se připojili k desítkám municipalit z různých částí světa i ke dvěma státům, Velké Británii a Irsku a vyhlásili stav klimatické nouze. Praha 7 se zavazuje naplňovat opatření, která pomohou zlepšit situaci nejen na území hl. m. Prahy a mohou inspirovat další městské části, města a obce ke společné změně chování a jednání ve vztahu k životnímu prostředí.

 3. vyhlašuje
  1. stav klimatické nouze

 4. schvaluje
  1. soubor opatření k vyhlášenému stavu klimatické nouze uvedených v příloze č. 2

 5. ukládá
  1. VED KST PaedDr. Michaela Strnadová

   • zajistit zveřejnění dokumentu - souboru opatření k vyhlášenému stavu klimatické nouze viz příloha č. 2

    Termín: 24.5.2019

Jednání rady a zastupitelstva

archiv