Praha 7  \  Usnesení rady

Usnesení rady


Návrh na zamítnutí poskytnutí individuální dotace v oblasti vzdělávání zapsanému spolku Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání,z.s., IČO:22842292, na realizaci projektu s názvem Edubus na základních školách Prahy 7 1. bere na vědomí
  1. návrh na zamítnutí poskytnutí individuální dotace v oblasti vzdělávání zapsanému spolku Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání,z.s., IČO:22842292, na realizaci projektu s názvem Edubus na základních školách Prahy 7

 2. neschvaluje
  1. poskytnutí individuální dotace v oblasti vzdělávání zapsanému spolku Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání, z.s., IČO:22842292, na realizaci projektu s názvem Edubus na základních školách Prahy 7 z důvodu zapojení městské části Praha 7 do projektu Elixír do škol, jehož cílem je vzdělávání pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání

 3. ukládá
  1. VED OVPŘ Hradecká Soňa Bc.

   • informovat žadatele o neposkytnutí individuální dotace dle ustanovení čl. II tohoto usnesení

    Termín: 31.3.2019

Jednání rady a zastupitelstva

- Usnesení od 1. 1. 2023