archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Magistrát hlavního města Prahy zahajuje od začátku srpna 2019 úpravy výdechu z tunelového komplexu Blanka v ulici Nad Královskou oborou.

Úprava vizuální podoby výdechu bude hlavním městem realizována na základě návrhu česko-argentinského umělce Federica Díaze. Změny čekají také okolí výdechu, kde budou provedeny parkové úpravy a doplněny lavičky, stojany na kola či workoutové cvičební prvky.

V rámci stavby dojde v ul. Nad Královskou oborou k dílčím záborům parkovacích míst a k omezení přístupu na dotčené pozemky. Zábory by měly trvat zhruba do konce tohoto roku, dokončení celkových úprav výdechu a okolního parteru se předpokládá na jaře příštího roku.