S příchodem jarního počasí dochází v ulicích Prahy 7 k úpravám vodorovného dopravního značení. Úpravy se týkají již proběhlých změn v zóně placeného stání a také dokončovacích prací okolo Zóny 30 na území Letné a v Holešovicích.

Praha 7 od 1. února přešla na nový celopražský systém zón placeného stání. V lednu byla zároveň zavedena Zóna 30 v Holešovicích. TSK v obou případech instalovala nové svislé dopravní značky, s přemalováním vodorovného značení na komunikacích však bylo třeba počkat na vhodné klimatické podmínky.

Zároveň s realizací nového vodorovného dopravního značení dojde na některých místech také k dílčím úpravám parkovacích zón.  Například v okolí ZŠ Tusarova dojde k úpravě vodorovného dopravního značení v návaznosti na projekt Bezpečné cesty do škol.  K nejvýraznější změně již došlo v ulici Vrbenského, kde na základě úpravy dopravního režimu přibyly nové rezidentní, návštěvnické i smíšené parkovací zóny.