archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Technickou správou komunikací byly realizovány úpravy v ulici nábř. Kpt. Jaroše, v místě napojení ulice Dukelských hrdinů ve směru do centra. Cílem úprav bylo zlepšení prostupnosti dané lokality, zamezení stání aut na chodníku a řešení krátkodobého parkování zásobovacích vozů.

V úseku od ul. Dukelských hrdinů až po výjezd ze stanice Zdravotnické záchranné služby došlo k odstranění starého zábradlí, které nahradily nové antiparkovací sloupky. Ty byly instalovány rovněž v prostoru vyústění stezky vedoucí do Letenských sadů, kde byl chodník často blokován parkujícími vozidly. Naproti tramvajové zastávce byla zřízena rychloobrátková zásobovací stání pro zajištění obslužnosti místních provozoven a přilehlých bytových domů. Díky realizovaným opatřením tak zásobovací vozy nebudou blokovat chodník ani vozovku.

 

Dřívější stav: