V ulicích Bubenská a Železničářů začaly úpravy značení, jejichž cílem je propojit opatření pro cyklodopravu a zvýšit bezpečnost na přechodech pro chodce. Práce realizuje TSK hl. m. Prahy, úpravy by měly být dokončeny na přelomu června a července.

Práce probíhají v ulici Bubenská v úseku od ul. Veletržní a v severní části ul. Železničářů. Realizovány jsou především formou změn vodorovného a svislého dopravního značení. Dojde zde k realizaci opatření pro cyklodopravu, která propojí již existujcí infrastrukturu pro cyklisty v ul. Bubenská a Železničářů a umožní plynulý a bezpečný průjezd danou lokalitou.

Zvýší se také bezpečnost přechodů v Bubenské ulici u křižovatek s ul. Šimáčkova a Železničářů, kde bude díky zkrácení kolizních ploch zajištěno bezpečnější přecházení.

U domů Bubenská 37 a Bubenská 39 bude zřízena možnost krátkodobého parkování, která zlepší dopravní obsluhu příslušného bloku.