Ulice U Staré plynárny a části ulic U Městských domů a Osadní se dočkají úprav. U Staré plynárny dojde na základě požadavku složek Integrovaného záchranného systému k zobousměrnění ulice, ve všech dotčených lokalitách pak dojde k doplnění nových přechodů, úpravám parkování a realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu.

U Staré plynárny

Ulice přiléhá k areálu nové hasičské stanice, kde v jihovýchodní části rovněž vznikne výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby. Na základě požadavku záchranných složek bude dosud jednosměrný provoz v ulici změněn na obousměrný. Z tohoto důvodu zde bude muset být realizována změna způsobu parkování. Na místo šikmého stání po obou stranách (na západní straně také na chodníku) zde bude k dispozici podélné stání po obou stranách ve vozovce. Úbytek parkovacích míst spojený s touto změnou bude kompenzován úpravami v nedaleké ulici Osadní, kde parkovací místa naopak přibudou. V ulici U Staré plynárny dojde také k doplnění přechodů u křižovatky s ul. Kouteckého a obnovení chodníku od ul. Plynární k vjezdu do areálu hasičské stanice.

 

U Městských domů

V této ulici dojde jen k dílčím změnám v úseku od ul. Kouteckého k ul. Plynární s cílem zklidnění této lokality a snížení rychlosti projíždějících vozidel. Podélné parkování zde bude zachováno, pouze místo souvislého úseku po jedné straně bude realizováno ve dvou úsecích po obou stranách. V ulici rovněž dojde k doplnění přechodu u ul. Kouteckého a bude zde zavedena cykloobousměrka.

 

Osadní  

V úseku ul. Plynární – U Průhonu dojde k úpravám, jejichž cílem je dlouhodobě požadované zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti. Auta zde často jezdí rychle, dochází k porušování přednosti zprava a v celém dlouhém úseku schází přechody mezi západní a východní stranou ulice. V rámci připravovaných úprav dojde ke změně parkování v ulici. Dosud se zde parkuje kolmo na západní straně ulice a podélně na východní, nyní bude kolmé parkování po obou stranách. Dojde tak ke zvýšení počtu parkovacích míst v zóně placeného stání, zároveň zde přibudou rychloobrátková zásobovací místa pro zdejší podniky i rezidenty a také tři plochy pro parkování kol a motorek. V ulici zároveň dojde k doplnění nových přechodů, instalaci zpomalovacích prahů a úpravě křižovatek pro zlepšení rozhledů a bezpečnější přecházení.

 

Úpravy bude Technická správa komunikací hl. m. Prahy realizovat v následujících týdnech. Začnou v polovině července v ulici U Staré plynárny a následně se přesunou do ulic U Městských domů a Osadní.

 

Osadní