archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 pokračuje v realizaci opatření s cílem zajistit přívětivé a bezpečné okolí škol. Ve druhé polovině září proběhnou úpravy před vchodem do ZŠ Korunovační z ulice Sládkova.

Tento vchod je situován v blízkosti jídelny a školní družiny a je dětmi v hojné míře využíván především v odpoledních hodinách při odchodu ze školy. Prostor před vchodem do školy dlouhodobě nemá s ohledem na intenzitu využití dostatečné kapacity. Z tohoto důvodu zde dojde k dílčímu rozšíření a zabezpečení místa pro pohyb dětí, čekání rodičů apod. V upraveném prostoru budou také instalovány cyklostojany.

„O úpravu prostoru před vchodem z ulice Sládkova jsme velice stáli. Dlouhodobě se angažujeme v opatřeních zajišťujících bezpečný pohyb dětí i rodičů v blízkosti školy a jsme velmi rádi, že se podařilo domluvit další důležitou změnu. V naší škole v uplynulých letech významně stoupl počet žáků, zároveň z bezpečnostního hlediska není možné umožnit rodičům čekat na své děti v prostorách školy. Vchod z ulice Sládkova, který je situován u šaten, jídelny či školní družiny, je proto častým místem setkávání dětí a rodičů a pravidelně se tu shromažďuje větší množství osob. Proto velmi vítáme, že pro ně před školou bude upraven dostatečně kapacitní, příjemný a především bezpečný prostor,“ uvedl ředitel ZŠ Korunovační Tomáš Komrska.

Práce před vchodem do školy v ulici Sládkova Technická správa komunikací hl. m. Prahy uskuteční od 15. 9. do 30. 9. 2023. Omlouváme se za dočasné omezení v místě realizace. Děkujeme za pochopení.