V souvislosti se stavebními pracemi a aplikací antigraffiti nátěrů na oblouku Negrelliho viaduktu bude následující tři víkendy dočasně omezena průjezdnost Bubenského nábřeží. Průjezd alespoň jedním jízdním pruhem v každém směru zůstane po celou dobu zachován.   

Víkend č. 1: 15. 5. 20 hod. – 17. 5. 16 hod.

  • zábor pravého jízdního pruhu ve směru z centra

Víkend č. 2: 22. 5. 20 hod. – 24. 5. 16 hod.

  • zábor levého jízdního pruhu ve směru do centra i z centra

Víkend č. 3: 29. 5. 20:00 hod. – 31. 5. 16 hod.

  • zábor severního chodníku, pravého jízdního pruhu a vyhrazeného pruhu pro cyklisty ve směru do centra