archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Přes léto proběhla dlouho plánovaná rekonstrukce křižovatky ulic Tusarova a Osadní. Prostor křižovatky s přechody pro chodce se dočkal úprav s cílem zvýšit bezpečnost a přehlednost především s ohledem na děti, které tudy chodí denně do školy.

V rámci realizovaného projektu, který vznikl na základě iniciativy Bezpečné cesty do školy a do jehož přípravy se zapojila i ZŠ Tusarova a její žáci, došlo k vytažení a zpřehlednění nároží a tím i k výraznému zkrácení všech původních přechodů pro chodce. Dále byla přizvednuta celá plocha vozovky v křižovatce, čímž se snížila rychlost projíždějících vozidel. V neposlední řadě byly doplněny také další cyklostojany.

Upozorňujeme řidiče, že došlo také k úpravě dopravního režimu této křižovatky. Obytná zóna v ulici Tusarova je v současné chvíli ukončena již před vyústěním ulice do křižovatky – o několik metrů dříve, než tomu bylo doposud. Na místě je to patrné nejenom z osazených značek (Obytná zóna a Konec obytné zóny), ale také z toho, že vozovka v obytné zóně má dlážděný povrch, kdežto vjezd do křižovatky je již v asfaltu. To znamená, že v současném stavebně-technickém provedení se všechna ramena křižovatky pro řidiče zrovnoprávnila, a proto na všech vjezdech do křižovatky nyní platí přednost zprava jedoucích vozidel.

Pevně věříme, že realizované úpravy v této lokalitě přispějí k bezpečným a příjemným cestám (nejen) dětí do školy.